Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

MAΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΞΩ

Σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα των ακινήτων φαίνεται να αναλαμβάνει το Πολεοδομικό Συμβούλιο του κράτους, μέσα από μελέτες και σχεδιασμούς που άρχισε να υλοποιεί, στο πλαίσιο συγκεκριμένης στρατηγικής ανάπτυξης.