Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΞΕΦΟΡΤΩΣΑΝ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ)

● Οι τράπεζες οι οποίες διαχειρίζονταν ξενοδοχεία στην Πάφο, λόγω πτώχευσης των ιδιοκτητών τους τα πούλησαν σε τιμή ευκαιρίας.

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΕΣΚΕΣΙ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ)

Σε κρατική υπηρεσία στην Πάφο κατα­γράφονται σοβαρότατα κρούσματα παρα­τυπιών σε ότι αφορά τις άδειες υπαλλήλων οι πλείστες εκ των οποίων είναι άγραφες και προκύπτουν ύστερα από διάφορες συναλλα­γές με τη διεύθυνση.

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016