Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Οριστικά και μετά από εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, το ΣΑΠΑ θα προχωρήσει σύντομα σε διακοπή των Συμβολαίων Β και Γ του Αποχετευτικού. Στα δύο αυτά Συμβόλαια η μόνη εκκρεμότητα που παραμένει από τεχνικής άποψης είναι τα αντλιοστάσια. Ωστόσο, όπως φαίνεται, προκύπτουν πολύ σοβαρές διαφορές όσον αφορά στην οικονομική διευθέτηση και των δύο αυτών Συμβολαίων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Φωνής», ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στον Δήμαρχο Πάφου και Πρόεδρο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων να προχωρήσει ο Οργανισμός σε διακοπή των Συμβολαίων και, στη συνέχεια, να οδηγηθούν οι διαφορές που προκύπτουν σε δικαστική μάχη όπου το ΣΑΠΑ να διεκδικήσει τα δικαιώματα του.
Από την πιο πάνω εισήγηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, είναι φανερό ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει εμπιστοσύνη στον θεσμό της διαιτησίας, διαδικασία που ακολούθησε σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι σήμερα το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου