Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ)

Μετά από επιστολή του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνερ­γας, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρα­τίας διενήργησε προκαταρκτική έρευνα και όπως σημειώνει σε επιστολή του ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2015, το πε­ριεχόμενο της οποίας αποκαλύπτου­με σήμερα, οι καταγγελίες φαίνεται να έχουν βάση.Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας καλεί το κοινοτικό συμβούλιο να καταγ­γείλει το θέμα στην Αστυνομία. Πιο κάτω δημοσιεύουμε αυτούσια την επιστολή:

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλί­ου Κισσόνεργας, προς την Υπηρεσία μου, ημερ. 9.12.2014, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνω ότι από προκαταρκτική έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία μου, οι καταγγελίες φαίνεται να έχουν βάση.

Στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας, η Υπηρεσία μου εξασφάλισε διάφορα στοιχεία, τα οποία σας διαβιβά­ζονται για ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτή­των και ευθυνών σας.

Από τις καταγγελίες που διατυπώ­νονται και αν όντως αυτές ευσταθούν, ενδεχομένως να προκύπτουν ποινικά αδικήματα, τα οποία θα πρέπει να κα­ταγγείλετε αμέσως στην Αστυνομία.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε την Υπηρεσία μου σχετικά.

Με εκτίμηση,

Δρ.Οδυσσέας Φ.Μιχαηλίδης

Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας»

http://issuu.com/70265/docs/1-5-15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου