Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΑ ΣΙΛΟΗ Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου παραδέχθη­κε δημόσια ότι η κατάσταση με τα ΣΙΛΟ δεν πάει άλλο και τα έκλεισε. Μετά από πιέσεις των τοπικών φορέων δημοσίευσε και δύο φο­ρές προσφορές για τη μετακίνηση τους.

Οι όροι που έθετε κάθε φορά ήταν τέτοιοι που δεν επέτρεπαν, ούτε καν προσφορές να υποβληθούν. Από την άλλη, οι εγκαταστάσεις αφέθηκαν στο έλεος του χρόνου, με αποτέ­λεσμα να προκαλούν αλυσιδωτά προβλήμα­τα που άπτονται και της υγείας των πολιτών, αφού τα ΣΙΛΟ βρίσκονται σε οικιστική περιοχή.
Τώρα, από ότι πληροφορούμαστε εργάτες εργάζονται ήδη στις εγκαταστάσεις των σιτη­ρών κάτω από αντίξοες και ανθυγιεινές συνθή­κες και ετοιμάζεται η επιτροπή Σιτηρών να λει­τουργήσει και φέτος τα ΣΙΛΟ στο Αναβαργός.
Τα απαράδεκτα από πολλές απόψεις επί του θέματος καλούνται άμεσα να επιληφθούν τόσο το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, όσο και το Υπουργείο Εργασίας που οφείλει να ελέγξει την ασφάλεια των εργασιών και τα θέματα υγι­εινής, αλλά και ο Δήμος Πάφου.
Η ενέργεια αυτή πυροδοτεί αντιδράσεις στις τοπικές αρχές και στους κατοίκους της περιοχής Αναβαργού.

http://issuu.com/70265/docs/30-5-15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου