Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΕΤΣΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ Μ. ΠΑΥΛΙΔΗ

 Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Γεροσκήπου εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώσει ότι ο μισθός του δημάρχου Γεροσκήπου Μιχάλη Παυλίδη είναι  €50.354 και όχι €62.067.Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια δημοσιευμάτων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που απορρέουν από την Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, τα οποία παρουσιάζουν τον Δήμαρχο Γεροσκήπου στον κατάλογο με τους πλέον υψηλόμισθους Δημάρχους της Κύπρου, θα θέλαμε προς αποκατάσταση της αλήθειας να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  1. Με την έγκριση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, στη βάση σχετικής εισήγησης της Ένωσης Δήμων Κύπρου, η αντιμισθία και τα έξοδα παραστάσεως  του Δημάρχου Γεροσκήπου ορίζονται στο 80% της αντιμισθίας του Βουλευτή.
  2. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αντιμισθία και τα έξοδα παραστάσεως του Βουλευτή ανέρχονται στα €5.584 μηνιαίως (€3.638 αντιμισθία και €1.946 έξοδα παραστάσεως).
  3. Ο Δήμος Γεροσκήπου, με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αποκόπτει από τα πιο πάνω ποσά το 10% μηνιαίως, ως «μέτρο συμβολής του στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης». 
  4. Το ποσό που εξοικονομείται από την αποκοπή του 10% από τις αντιμισθίες και τα έξοδα παραστάσεως των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δαπανάται για σκοπούς στήριξης του «Παντοπωλείου Αγάπης» του Δήμου.
  5. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, οι «ακάθαρτες» μηνιαίες απολαβές του Δημάρχου Γεροσκήπου είναι €4.020 (δηλαδή, €5.584*80%=€4.467, μείον 10% = €4.020).
  6. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κατατάσσεται στους πλέον χαμηλόμισθους Δημάρχους της Κύπρου.

Όσον αφορά την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή και την ειδική αναφορά για το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, εκ παραδρομής, δόθηκε λανθασμένη πληροφόρηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία, που προέκυψε από λογιστικό λάθος, αφού οι πραγματικές ετήσιες απολαβές («ακάθαρτες») του Δημάρχου Γεροσκήπου (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) είναι €50.354 και όχι €62.067.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Γεροσκήπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου