Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στον δήμο Πάφου σε σχέση με τις προσφορές για τη διαχείριση και συντήρηση των φώ­των τροχαίας.

Όπως είναι γνωστό, πρόσφατα προ­κηρύχθηκαν οι προσφορές και εκδήλω­σαν ενδιαφέρον έξι εταιρείες οι οποίες ζήτησαν και παρέλαβαν τα σχετικά έντυ­πα και τους όρους.
Για άγνωστους λόγους υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά, με αποτέλεσμα ο δήμος Πάφου να ζητήσει νομική συμ­βουλή από τον νομικό σύμβουλο του δή­μου, ο οποίος για λόγους ηθικής ζήτησε να μην κατακυρωθεί η προσφορά στον ένα και μοναδικό προσφοροδότη, καλώ­ντας ταυτόχρονα τον δήμο να προχωρή­σει στην επαναπροκήρυξη των προσφο­ρών.
Παρά το γεγονός ότι η άποψη του νο­μικού συμβούλου του δήμου ήταν κάθετη και κατηγορηματική, εντούτοις ο δήμαρ­χος Φαίδωνας Φαίδωνος ζήτησε και δεύ­τερη γνωμάτευση για να πάρει και πάλι την ίδια απάντηση.
Στη συνέχεια ο δήμος Πάφου ζήτησε γνωμάτευση από ανεξάρτητο νομικό και αφού εξασφάλισε θετική άποψη, προχώ­ρησε σε κατακύρωση της προσφοράς της μίας και μοναδικής εταιρείας έναντι του ποσού των 144 χιλιάδων ευρώ.
Με την εξέλιξη αυτή, δημιουργήθη­καν και τα πρώτα σύννεφα ανάμεσα στις σχέσεις δήμου Πάφου και νομικού του συμβούλου, ο οποίος φαίνεται να είναι ενοχλημένος από το γεγονός ότι αγνόη­σαν τις νομικές του γνωματεύσεις.
Σημειώνουμε ότι η προσφορά είναι κατά 44 χιλιάδες ευρώ πιο ψηλή από τον αρχικό προϋπολογισμό του δήμου, ενώ κυκλοφορούν έντονα και οι φήμες στο δημοτικό μέγαρο ότι για να καταρτιστούν οι όροι των προσφορών, ζητήθηκε βοή­θεια από άτομα που συνεργάζονται με εταιρείες που υπέδειξαν ενδιαφέρον.

Δημοτικοί κύκλοι ανέφεραν στην εφη­μερίδα μας ότι η διαφωνία αυτή πιθανόν να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην συνεργασία δήμου Πάφου και νο­μικού του συμβούλου με απρόβλεπτες συνέπειες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου