Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΚΟΡΟΪΔΑ FIVE STAR

Διαστάσεις επιδημίας προσλαμβάνει το φαινόμενο των μεσαζόντων στην τουριστική και οικοδομική βιομηχανία της επαρχίας μας, με αποτέλεσμα να επικρατεί έντονη ανησυχία ως προς την πιθανή πρόκληση ανεπανόρ­θωτης ζημιάς στις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Φωνής», αλλοδαποί αλλά και ντόπιοι, πα­ρουσιάζονται ως εκπρόσωποι εταιρειών ή και μεμονωμένων επιχειρηματιών του εξωτερι­κού και πλησιάζουν ντόπιους επιχειρηματίες για να τους βοηθήσουν δήθεν στην υπογρα­φή συμφωνίας με αντάλλαγμα ψηλά χρημα­τικά ποσά, τα οποία διεκδικούν ως φιλοδώ­ρημα.
Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά σε ολόκληρη την επαρχία, που αφορούν τον τουρισμό αλλά και την αγορά ακινήτων.
Οι μεσάζοντες αυτοί ζητούν προκαταβο­λές από ξενοδόχους και εστιάτορες για να τους εξασφαλίσουν πελατεία κυρίως από τη Ρωσία και στη συνέχεια εξαφανίζονται.
Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στην οικοδομική βιομηχανία, όπου με τον ίδιο τρόπο και μεθοδολογία, πλησιάζουν ντι­βέλοπερς με το πρόσχημα ότι θα διευθετή­σουν συναντήσεις με ξένους επενδυτές και ότι θα τους εξασφαλίσουν σίγουρες πωλή­σεις ακινήτων. Και για αυτή την «εργασία» ζητούν χοντρά ανταλλάγματα ως προμήθεια και αφού ξεγελάσουν τους ντόπιους επιχειρη­ματίες γίνονται καπνός.

Οι άμεσα εμπλεκόμενοι έχουν ήδη αντιλη­φθεί τη μεγάλη κομπίνα και τους τελευταίους μήνες παρουσιάζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ όσοι έχουν εξαπατηθεί δεν έχουν προς το παρόν προβεί σε καταγγελίες πιθανώς λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων κατά των
εν λόγω απατεώνων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου