Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΤΙΜΑ: ΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΞΕΝΟΙ... (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ)


Απρόσμενες εξελίξεις προδιαγράφο­νται για την μαρίνα της Πάφου στα Πότι­μα ύστερα από την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του πιο σημαντικού έργου υποδομής για την τουριστική βιομηχανία της επαρχίας μας.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Φωνής», η Κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να παρακο­λουθεί την δικαστική διαμάχη των ενδι­αφερομένων εταιρειών, η οποία κράτησε το έργο στο ψυγείο για μια και πλέον δε­καετία και είναι έτοιμη να παρέμβει απο­φασιστικά και να δώσει λύση. Ήδη, ετοι­μάζεται τελεσίγραφο προς όλους τους προσφοροδότες με το οποίο θα τους κοινοποιηθεί η αποφασιστικότητα που θα επιδείξει το κράτος, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο και να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες κατασκευής της μαρίνας, ορίζοντας και τα χρονικά περι­θώρια που θα έχουν στην διάθεσή τους.
Κυβερνητική πηγή ανέφερε στην εφημερίδα μας ότι ο πρόεδρος της Δημο­κρατίας είναι ενοχλημένος με την πορεία των πραγμάτων και έχει προχωρήσει σε αυστηρές συστάσεις προς όλες τις εταιρείες που προσφοροδότησαν για το έργο. Μάλιστα, έχει σταλεί ξεκάθαρο μή­νυμα ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου εάν δεν τα βρουν μεταξύ τους και προχω­ρήσουν στην δημιουργία κοινοπραξίας με τη συμμετοχή όλων για την ανάληψη του έργου, τότε η κυβέρνηση θα ακυρώ­σει όλες τις διαδικασίες και θα αναθέσει το έργο σε ξένες εταιρείες. Ήδη υπάρ­χει έντονο ενδιαφέρον από δυο μεγάλες εταιρείες αραβικών συμφερόντων, με τις οποίες έγιναν ήδη επαφές και είναι θετι­κές για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προ­τιμά πάντως τη συνεννόηση και συνερ­γασία των κυπριακών εταιρειών και τους καλεί έμμεσα να συμφωνήσουν και να αφήσουν κατά μέρος τις αντιπαραθέσεις και δικαστικές διαμάχες, ώστε να αναλά­βουν από κοινού το έργο.

Παράλληλα, όμως, διαμηνύει ότι η Κυβέρνηση δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε θα επιτρέψει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου