Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ)Μετά τις εξαγγελίες του προέδρου της δημοκρατίας και τα κονδύλια που είτε από το κράτος σαν χορηγία στα πο­λεοδομικά έργα, είτε από τα διαρθρωτικά ταμεία της ευρωπαϊκής ένωσης θα εξα­σφαλίσουμε, δεν βγαίνουμε τελικά σύμ­φωνα με υπολογισμούς και διαπιστώσεις στο δημοτικό μέγαρο Πάφου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληρο­φορίες της Φωνής έχει αρχίσει μεγάλη κινητοποίηση και διαδικασία εντατικών επαφών ώστε να εξασφαλιστούν το συ­ντομότερο δυνατό άλλα 4 περίπου εκα­τομμύρια ευρώ, ποσό που χρειάζεται για να γίνουν όλα τα έργα όπως ακριβώς έχουν προγραμματισθεί.
Έγκυρη πηγή ανέφερε στην εφημερί­δα μας ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγ­ματα, αλλά όχι ακατόρθωτο να γίνει η αναγκαία διόρθωση, ώστε να μην υπάρ­ξουν αρνητικές επιπτώσεις για την πορεία των έργων και για τη στήριξη της πο­λιτιστικής πρωτεύουσας.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι πέσαμε κατά ένα εκατομμύριο έξω από τους υπολογισμούς μας μόνο όσον αφορά στο έργο δρόμοι και πλατείες γύρω από το δημοτικό μέ­γαρο.
Όπως είναι γνωστό από πλευράς δι­αρθρωτικών ταμείων αναμένεται να δο­θεί ποσόν για το οποίο δεν θα οριστούν τα έργα, οπότε ο δήμος μπορεί να απο­φασίσει ποια έργα θα αφήσει εκτός σχε­διασμών, σε περίπτωση που δεν εξεύρει άλλα κονδύλια για να καλύψει το κόστος των προγραμματισμένων έργων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος Πά­φου αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προ­χωρήσει σε σύναψη δανείου χωρίς κυ­βερνητικές εγγυήσεις.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο δήμος Πάφου αναζητεί άλλες πηγές χρη­ματοδότησης για να καλύψει τα έξοδα των εργασιών ανακατασκευής του Μαρ­κιδείου θεάτρου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου