Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ)

Ενώ η διαδικασία για τη διαιτησία με­ταξύ του ΣΑΠΑ και της εταιρείας που είχε την ευθύνη για τη διαχείριση της βιολογι­κής μονάδας βρίσκεται σε εξέλιξη, τα δύο μέρη αντιμάχονται για το αν η διαιτησία θα γίνει στο εξωτερικό ή στην Κύπρο, κα­θώς και κατά πόσο ο διαιτητής θα είναι ξένος ή κύπριος.

Το ΣΑΠΑ φαίνεται ότι, χάνει την πρώ­τη αυτή νομική μάχη, καθότι σύμφωνα με τα συμβόλαια μάλλον η διαιτησία θα γίνει στο εξωτερικό και από ξένο διαιτη­τή.
Το ΣΑΠΑ σύμφωνα με έγκυρες και αποκλειστικές πληροφορίες μας, προ­χώρησε σε μια ακόμη κίνηση, μάλλον για να κερδίσει χρόνο διακινδυνεύοντας, όμως να επιβαρυνθεί ακόμη μεγαλύτερο κόστος.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν αξι­όπιστες πηγές μας, το ΣΑΠΑ έκανε αίτη­ση να εμπλακούν στη διαιτησία έξι ακόμη διάδικοι, γεγονός που πλέον καθυστερεί αρκετά τη διαδικασία, και πολλαπλασιά­ζει τα έξοδα της διαιτησίας. Ήδη μετά και από την αίτηση του ΣΑΠΑ έχουν εμπλα­κεί δύο μεγάλα δικηγορικά γραφεία από την Κύπρο και ένα από τη Γαλλία, και φαίνεται ότι μέχρι την εξέταση της αίτη­σης θα έχουμε επιπλέον κόστος περίπου 200 με 300 χιλιάδες ευρώ.
Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία που δι­αχειριζόταν τη βιολογική μονάδα απαιτεί ως αποζημίωση το ποσόν των 9 εκα­τομμυρίων ευρώ από το ΣΑΠΑ, ενώ τα έξοδα αναμένεται να ανέλθουν περίπου στα δύο εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν αποκλείεται με τη νέα κίνηση που γίνεται
να διπλασιαστούν.
Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι αν το ΣΑΠΑ χάσει τελικά στη διαιτησία θα έχει μπροστά του ένα υπέρογκο ποσόν να πληρώσει της τάξης των 11 με 12 εκα­τομμυρίων ευρώ.

Το αποτέλεσμα πάντως της διαιτησί­ας δεν πρόκειται να εκδοθεί πριν από τις επόμενες δημοτικές εκλογές, δηλαδή, μέχρι τον Δεκέμβρη του 2016.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου