Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

"ΓΡΑΦΟΥΝ" ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίκασε πρόσφατα υπόθεση εναντίον του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου, με αφορμή τη μη έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση κατοικίας. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόρριψης της αίτησης, το τεμάχιο δεν διέθετε το ικανοποιητικό εμβαδόν το οποίον απαιτούν οι σχετικοί κανονισμοί περί πολεοδομίας και χωροταξίας. Ο αιτητής προχώρησε σε Ιεραρχική Προσφυγή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος όμως επικαλέστηκε τη θέση και την απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου.
Στη συνέχεια, ο αιτητής προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο και αποδέχθηκε την προσφυγή του αποφασίζοντας ταυτόχρονα τα διαδικαστικά έξοδα να τα πληρώσει το κράτος, αφού διαπίστωσε ότι το εμβαδόν του τεμαχίου δεν μειώνεται λόγω της απαλλοτρίωσης που έγινε, με το αιτιολογικό ότι η εργασία απαλλοτρίωσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Από την πλευρά του το Τμήμα Πολεοδομίας αποφάνθηκε ότι αφού η απαλλοτρίωση δεν ολοκληρώθηκε, το τεμάχιο δεν διαθέτει ικανοποιητική προσπέλαση και έτσι αρνήθηκε ακόμη και να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Στο μεταξύ, κατά την πρώτη εξέταση της αίτησης αναφέρεται ότι το τεμάχιο διαθέτει ικανοποιητική προσπέλαση. Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο ξανά της Ιεραρχικής Προσφυγής, που αν απορριφθεί θα οδηγηθεί και πάλι στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ως εκ τούτου, προκαλούνται αρκετά ερωτηματικά ως προς τη συμπεριφορά των υπευθύνων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου και εύλογα διερωτάται κανείς κατά πόσο μπορούν να παραγνωρίζουν και να μην υπολογίζουν τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου